PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-


Green River block A thuê mua có phương thức thanh toán vô cùng linh hoạt cho khách hàng.

Thanh toán chỉ 30% và sở xây dựng xét duyệt hồ sơ được nhận nhà ở ngay. Còn lại được trả góp trong 5 năm không lãi suất

CHỦ ĐẦU TƯ GREEN RIVER

Hotline: 0917 584 666 - 0903 866 835

Hỗ trợ tư vấn và xem nhà mẫu 24/24